Råttor och bakterier

Håriga, med kvicka tassar och kala svansar springer råttorna omkring i våra städer. Råttan är ett skadedjur men som tur är finns det enbart en art av råttor i Sverige och det är brunråttan. Historiskt sett har det även funnits svartråttor i landets södra delar men de har fått sett sig utkonkurrerade av brunråttan. Råttorna framkallar inte bara äckelkänslor hos många utan de är också kända spridare av sjukdomar. När digerdöden härjade i Europa dog nästan var tredje europé och skulden var råttans. De som spred smittan var råttornas loppor. När värddjuret dog så bet lopporna människorna i jakten på föda och sedan var epidemin igång.

Leptospira är en zoonos

Det är sällan virus och bakterier hoppar mellan arter, men det sker då och då. När djur sprider smitta till människor kallas det för zoonos. råttor kan bära på den farliga bakterien leptospira som är en zoonos och den kan alltså smitta oss människor. Leptospiras symptom varierar och kan vara lite luriga. Vissa människor blir bara märkbart påverkade och uppvisar symptom som huvudvärk eller feber. Andra blir så sjuka att de får hjärnhinneinflammation eller lungblödning som kan leda till döden. Precis som med den mer kända sjukdomen sorkpest så är den vanligaste smittvägen gnagarnas avföring. Var därför noga med din handhygien om du varit i ditt förråd eller andra platser där det kan finnas råttor.

Råttorna ökar i antal

Det blir allt fler råttor i våra städer och en orsak tros vara att många effektiva råttgift blivit förbjudna, samt att de blivit resistenta mot de befintliga bekämpningskemikalierna. När råttorna blir fler i antal ökar även risken för spridning av bakterier. Råttorna lever ofta i smutsiga miljöer och en vanlig bakterie de bär på är gula stafylokocker. Människor kan smittas genom att komma i kontakt med något där en infekterad råtta tidigare befunnit sig. Gula stafylokocker kan orsaka matförgiftning men även infektioner i sår. Råttor fungerar även som en mellanvärd för Toxoplasmos som vi får in i våra hem via katterna. Detta är särskilt farligt för gravida kvinnor eftersom fostret kan drabbas av skador eller dö.

Leave a Reply

mts_schema