Katten som musjägare

Råttor och möss är inget man vill ha inne, varken i hemmet eller på företaget. Undantaget är tamråttor, men det är ju såklart en helt annan sak. Det finns olika sätt att få bort oönskade skadedjur på. Ett av dem är att sätta ut fällor, eller att lägga ut råttgift. Men det finns faktiskt mer naturliga sätt. Under flera hundra år har till exempel katter använts som mus- och råttjägare.

Är katten en bra jägare?

Vissa katter är experter på att fånga råttor och möss. Andra förstår inte alls hur de ska gå till väga. När det gäller små möss är det i regel fler katter som tar dem. Blir det tal om stora råttor är det plötsligt inte lika populärt att fånga dem tycker katten. Det beror i regel på att de större råttorna kan bita tillbaka ganska rejält och de är helt enkelt inte lika roliga att jaga. Man kan också misstänka att de större råttorna inte har en lika tilltalande doft eller smak som de mindre mössen har.

Om katten skadar sig

När en katt är på musjakt kan det inträffa att den skadar sig. Med en bra kattförsäkring kan du hålla kostnaderna nere om så sker. Försäkringen ersätter en större del av veterinärkostnaden, och kanske också eventuell medicinering om sådan krävs. Ibland sker också mindre olycksfall där katten inte behöver vård men det är trots allt bra att vara förberedd med en kattförsäkring.

Kan möss och råttor vara farliga för katten?

Små möss innebär sällan någon fara för katten, men en råtta kan orsaka bett som löper risk att infekteras. En annan risk är att musen eller råttan fått i sig råttgift, och om katten i sin tur äter djuret kommer katten också att förgiftas. Med en kattförsäkring kan eventuell vård bli lite billigare, och om det är så illa att katten avlider kan ägaren också få ersättning av livförsäkringen om katten haft en sådan.

Om man bor på en gård där det finns råttor och möss är det alltid klokt att undvika råttgift om man vet att katten tar mössen.

Kan kattdoft få bort råttor?

Ibland kan det man höra att kattdoft skrämmer iväg råttor och möss. Det kan stämma i vissa fall. Många möss lär sig efter en tid var katten finns, och använder man till exempel en kattlåda eller katthår som råttskrämma upptäcks det snabbt av råttorna.

Man kan dock inte helt utesluta att en katt faktiskt skrämmer bort möss och råttor med sin blanka närvaro även om den faktiskt inte tar någon råtta. Sedan om det är kattens doft, eller om råttorna hör katten är inte helt lätt att avgöra men man bör inte lita till 100 % på att just kattdoft är avskräckande.

Leave a Reply

mts_schema