Skillnad mellan möss och råttor

 

Möss och råttor är två typer av djur som ofta blandas ihop av gemene man. Anledningen till detta är enkel: för blotta ögat kan de se likadana ut och många har kanske svårt att se skillnad utan att ta sig en noggrannare titt. För en vetenskapsman är däremot skillnaden stor. Faktum är att möss och råttor tillhör två helt olika arter som inte ens skulle kunna reproducera en avkomma tillsammans. De båda tillhör dock undergruppen gnagare, vilket är anledningen till att de har ett liknande utseende. De har flera saker som förenar dem, men det finns också betydande skillnader.

Rattus_norvegicus_1Varken råtta eller mus är särskilt frekvent förekommande grupperingar i vetenskaplig litteratur. De korrekta definitionerna ur ett vetenskapligt perspektiv är istället betydligt mer mångfacetterade. En råtta kan exempelvis delas upp i hela 70 olika arter som alla har sitt eget namn och säregna drag. I Sverige har vi det något enklare att hålla isär arterna. Här finns nämligen bara en utbredd råttart: brunråttan. Därför är det normalt brunråttan som avses när en svensk pratar om råttor. De finns också i en husdjursversion och därför är det inte ovanligt att människor har en domesticerad brunråtta i hemmet.

Möss är istället uppdelade i 39 olika arter. Alla finns inte i Sverige, men vi har den vanligaste varianten: husmusen. En husmus är inte nödvändigtvis en mus som används som husdjur, utan den har istället fått sitt namn från faktumet att den tycker om att gömma sig i vår bebyggelse. Däremot finns det tama varianter av husmusen som kan has i hemmet. Ett annat vanligt användningsområde för husmusen är i olika former av djurexperiment. Anledningen är att den är relativt lik människan anatomiskt, vilket gör den lämplig för olika former av tester.

För en lekman finns det en tydlig skillnad mellan möss och råttor som är uppenbar direkt: storleken. En råtta är nämligen i regel betydligt större än en mus, vilket gör det enkelt att skilja på dem. Dessutom har råttan en tjockare svans liksom mer framträdande tänder. Kanske är det anledningen till att råttan har fått ett skamfilat rykte om sig medan musen traditionellt har setts som en mer ofarlig art.

Leave a Reply

mts_schema