Effektiva råttfällor

 

Om du vill bli av med råttor utan att behöva gå till en professionell saneringsfirma finns det flera sätt att gå tillväga. Eftersom råttor har varit något som människor har tampats med i alla tider har det också utformats olika sätt att ta kål på råttorna genom åren. Vissa metoder var populära förr i tiden men har nu fått stryka på foten till förmån för modernare sätt. Andra metoder har varit konstanta i många år och har visat sig vara tillräckligt effektiva för att användas på bred front. Oavsett vilken råttfälla du använder dig av kan det vara klokt att göra research på förhand för att öka chansen att göra råttsaneringen så effektiv som möjligt.

Mausefalle_300pxDen klassiska råttfällan har länge använts för att fånga råttor – och det gör den än idag. Principen är enkel. Ett lockbete – förslagsvis i form av en ostbit – läggs i en metallkonstruktion som är designad för att slå igen vid beröring. Det gör att råttan som har dykt upp för att norpa åt sig lockbetet fastnar i råttfällan och den är sedan enkel att kasta bort. Råttfällan har utvecklats till att också inkludera elektriska varianter som ska öka chanserna att fånga råttan. Som husägare gäller det att vara försiktig när råttfällan läggs ut eftersom det kan vara mycket smärtsamt att fastna med fingrarna i konstruktionen.

Ett annat klassiskt sätt att bli av med råttor är att lägga ut råttgift. Det är ett gift som innehåller ett ämne som syftar till att förgöra råttan. Tanken är att råttan ska få i sig giftet för att sedan reagera på det och dö. Huruvida råttgift är ett effektivt sätt att sanera råttproblem på är en omtvistad fråga. Viss forskning visar att råttgift saknar långsiktig effekt eftersom nya råttor tenderar att dyka upp på platsen och giftet har således endast en temporär inverkan.

Det finns förstås även naturliga råttfällor som har utformats av evolutionen. Katter gillar att jaga gnagare och därför brukar det vara smart att låta en katt jaga råttor på en bondgård eller andra platser utanför staden. Däremot är katten förstås ett mindre effektivt alternativ när råttorna har bosatt sig mellan väggar eller tak.

Leave a Reply

mts_schema