Svartråttan

En anledning till att råttan anses vara ett skadedjur, och till att människan kämpar för att bekämpa den, är att råttan historiskt (och i viss mån än idag) är en bärare av sjukdomar och parasiter. Svartråttan är till exempel än idag förknippad med att den var värddjur för pestloppan, och var den största orsaken till att digerdöden spreds i Europa under medeltiden. Även om pestloppan inte längre är ett hälsoproblem kan svartråttan bära på en mängd andra parasiter som för med sig sjukdomar, och vissa regioner kan råttornas mag- och tarmsystem bära på så många som 18 olika masksjukdomar.

I Sverige behöver man dock inte oroa sig för att lägga ut fällor för just svartråttan, då denna ras i princip är utdöd här. Att svartråttan dog ut i Sverige berodde på flera anledningar, till exempel att byggnadstekniken moderniserades, men den största anledningen bakom svartråttans försvinnande var brunråttan, som från 1700-talets början och framåt allt mer trängde ut svartråttan.1280px-Roofrat_hagenbeck_01

I Centraleuropa, Sydeuropa, Asien, Australien och större delen av Afrika är dock svartråttan fortfarande mycket vanligt förekommande. Sitt namn till trots förekommer det både svarta och bruna svartråttor, men de är skilda åt: den svarta varianten är de svartråttor som lever i städer eller nära människor, medan den bruna svartråttan är dess vilda stamform.

Svartråttan är liksom de flesta råttor nattdjur, men kan även vara aktiv på dagen om den lever i ett område där människor sällan förekommer. Svartråttor bygger vanligtvis sina bon av gräs och kvistar under tak i byggnader, något som har gett rasen smeknamnet ”takråtta”. Det händer dock även att svartråttor bygger sina bon i håligheter under marken – de är mycket skickliga både på att klättra upp till en byggnads tak och på att gräva sig ner i marken, och de kan även simma.

Om du är rädd för råttor, och känner att du blir stressad av att läsa om dem eller tänka på att de lever nära människor, kan det vara en bra idé att investera i en stressboll. Även om man bekämpar råttor med råttfällor, råttgift och andra hjälpmedel, får man nämligen vänja sig vid tanken på att råttorna finns omkring oss, även när vi inte ser dem.

Leave a Reply

mts_schema