Förhindra råttangrepp i huset

Mångas värsta mardröm är att få in råttor eller möss i huset. De äter saker, biter sönder och lämnar en hel del bajs efter sig. Djuren kan också sprida sjukdomar och bakterier. Man vill därför inte ha dem i sitt hem. Men hur kan man förhindra angrepp av råttor eller smuts?

Stoppa råttor med bra tak

En sak man kan göra för att förhindra råttangrepp är att se till så huset är helt och i bra skick. Det är enormt viktigt att väggar och grund är felfria men även taket har stor betydelse. Genom att anlita ett företag som kan takläggning

i Stockholm ser man till att taket håller sig i bästa skick och det är mindre risk att råttangrepp kan ske den vägen. Ett bra tak ser också till att resten av huset klarar av att stå emot väder och vind bättre.

Lägg ut råttgift

Ett annat sätt att minska risken för råttangrepp är genom att lägga ut råttgift i anslutning till byggnaden. Nackdelen är att giftet också är farligt för människor samt andra djur. Dessutom avlider råttorna även om de inte varit på väg in i huset. Råttgift är vanligare att lägga ut om det finns konstaterade angrepp och då tar man i regel hjälp av en saneringsfirma genom sitt försäkringsbolag.

Elektriska råttskrämmare

Det finns elektriska råttskrämmare som som sticks in i vägguttaget. Skrämmarna avger sedan en högfrekvent ljudsignal som sägs skrämma bort råttor, möss, sorkar med mera. Det är dock inte helt klart om de faktiskt fungerar, och dessutom kan även hundar och katter påverkas negativt av ljudet. Några människor kan också höra ett högfrekvent pipande från de elektriska skrämmarna. Det kan dock vara värt att prova dem om man inte vill lägga ut råttgift, och om man vet att det finns råttor i närheten.

Katter och råttor

Katter är generellt sett duktiga råttfångare och ibland kan även lukten av katter skrämma råttor eller möss på flykt. På alla ställen kan man dock inte ha katt, och om man är allergisk är katter inte heller ett bra alternativ. Men finns inga hinder kan katten hjälpa till i kriget mot råttorna.

Leave a Reply

mts_schema