Så vet du om du har gnagare i huset

Möss och råttor kan bli ett stort problem för dig som har ett hus eller äger en stor fastighet. Avgnagda elledningar och sanitär oreda är inget som någon önskar sig i sitt hus. Här får du några goda råd om hur du upptäcker spåren efter dessa skygga men närgångna gnagare.

Spana i mörkret

Vill du få en glimt av gnagarna är det bäst att leta om natten eftersom de är nattaktiva djur. Med undantag för några enstaka modiga individer som utan problem kan närma sig de mest frestande matplatserna dagtid är möss och råttor mycket skygga djur, så se till att smyga dig fram. Det kan vara en fördel att använda en kikare så att du kan stå på håll och titta. Då kan du få en uppfattning om vilken art det rör sig om, hur stor populationen är och även få en aning om var deras boplats kan vara någonstans. Med hjälp av denna kunskap kan skadedjursbekämpningen bli enklare att genomföra.

Sök efter spår

Ett annat sätt att upptäcka möss och råttor i huset är att leta efter spår av deras spillning. Titta i mörka hörn och under möbler där gnagarna kan tänkas gömma sig. Medan musspillning är cirka 6-10 millimeter långa, är råttspillning betydligt större med en längd på cirka 18 mm. Med hjälp av en UV-lampa kan du även upptäcka spår av urin och på så vis få en bild av gnagarnas förekomst och rörelsemönster. Andra spår som råttor och möss lämnar efter sig kan vara fettfläckar, matrester och blodspår. Då de har ett ständigt behov av att slipa ner sina tänder genom att gnaga kan det även finnas ganska stora gnagmärken exempelvis i trä- eller plastföremål. Den som vill spåra med hjälp av fotavtryck måste ha mycket tålamod då det sällan blir några bra avtryck. Det är mer fördelaktigt att spåra med hjälp av spillning och märken.

Använd fällor

Med hjälp av rått- eller musfällor kan du både upptäcka och minska problemet med gnagare i huset. Tänk på att välja rätt fälla, det finns många olika varianter och råttfällor kan exempelvis bli för stora för möss och vice versa, med onödigt lidande som följd.

Leave a Reply

mts_schema