Är råttan ett hot mot folkhälsan?

Få djur har fått ett så pass dåligt rykte som råttan i dag. Kanske mycket på grund av att en tredjedel, cirka 15 miljoner, av Europas invånare dog i digerdöden under 1300-talet. Råttan pekades snabbt ut som boven i dramat och sedan dess har de ansetts vara smutsiga djur. De är även en djurart som har lätt för att bära smittor och har under åren dragit på sig ryktet om att vara en dödlig sjukdomsspridare. Under digerdödens tid var svartråttan den vanligaste råttan i närheten av människor. I dag är det i stället brunråttan vi oftast ser.

Stockholms stad använder nytt råttgift

Råttor är djur som förökar sig väldigt fort. Samtidigt som man har svårt att svara på hur, och i vilken omfattning, råttbeståndet ökar så vet man att djuren åtminstone blir synligare. De har i dag blivit ett vardagsinslag i svenska städer. De äter matrester, bor i buskar och kan ibland vara förvånansvärt stora till storleken. För att stävja problemet har man i Stockholm gett dispens för användandet av en ny sorts gift. effektivt råttgift tillåts nu på grund av hotet mot folkhälsan och för att komma till bukt med råttorna och dess smittor. Så vilka faror kan råttornas smittor innebära för oss?

Nya bakterier sprids

Till skillnad från den gamla berättelsen om Råttfångaren i Hameln går det inte att med hjälp av en flöjt få bort råttorna. Men ännu en gång utgör de ett hot mot folk i modern tid. Råttorna som vi ser på gatan i dag kan bära på olika virus som kan vara skadliga för oss människor. Det är första gången sedan 1930-talet som man hittat virus i råttor som kan vara mycket farliga för oss. Det talas oftast om bakterier som kan leda till mildare infektioner, men om det vill sig illa kan dessa utvecklas till Weils sjukdom. Det är extremt ovanligt och fallen är väldigt få. Smittan sprids huvudsakligen via urin. Ofta i vattenpölar, vid översvämningar och liknande.

Leave a Reply

mts_schema